Fork me on GitHub

Syzygy endgame tablebases

Black is losing with DTZ 24

KBBBBPvK.pgn

Histogram: KBBBBP winning (log scale)

Longest KBBBBPvK phases

KBBBBPvK statistics

1,602,695,827,104 (98.6%)
23,363,052,288 (1.4%)
KBBBBPvK.json (?)