Fork me on GitHub

Syzygy endgame tablebases

Black is losing with DTZ 68

KRRRvKRR.pgn

Histogram: KRRR winning (log scale)

Longest KRRRvKRR phases

KRRRvKRR statistics

304,112,012,106 (75.8%)
88,474,448,976 (22.1%)
8,437,181,862 (2.1%)
KRRRvKRR.json (?)