Fork me on GitHub

Syzygy endgame tablebases

White is winning with DTZ 1

KBPPPvKQ.pgn lichess.org

Histogram: KBPPP winning vs. KQ (log scale)

Longest KBPPPvKQ phases

KBPPPvKQ statistics

222,077,896,344 (25.5%)
10,534,284 (0.0%)
96,482,633,868 (11.1%)
6,148,386 (0.0%)
552,119,117,256 (63.4%)
KBPPPvKQ.json (?)