Syzygy endgame tablebases

Invalid position

The given position is not a legal chess position.

Longest KQQRvKB phases

KQQRvKB statistics (unique positions)

White wins:
7,324,527,114 (100.0%)
Draws:
2,951,236 (0.0%)
KQQRvKB.json (?)

KQQRvKB dependencies

To probe all KQQRvKB positions, these tables and their transitive dependencies are also required:

KQRvKB · KQQvKB · KQQRvK

KQQRvKB.txt KQQRvKB.dot