Fork me on GitHub

Syzygy endgame tablebases

Black is losing with DTZ 56

KRRRRvKR.pgn

Histogram: KRRRR winning (log scale)

Longest KRRRRvKR phases

KRRRRvKR statistics

416,388,306,564 (99.8%)
467,404,572 (0.1%)
214,721,736 (0.1%)
KRRRRvKR.json (?)