Fork me on GitHub

Syzygy endgame tablebases

Black is losing with DTZ 18

KBBBBBvK.pgn

Histogram: KBBBBB winning (log scale)

Longest KBBBBBvK phases

KBBBBBvK statistics

472,463,137,920 (91.5%)
44,016,132,540 (8.5%)
KBBBBBvK.json (?)