Fork me on GitHub

Syzygy endgame tablebases

Black is losing with DTZ 42

KRRRvKR.pgn

Histogram: KRRR winning (log scale)

Longest KRRRvKR phases

KRRRvKR statistics

7,771,910,049 (99.7%)
15,578,775 (0.2%)
7,318,602 (0.1%)
KRRRvKR.json (?)