Fork me on GitHub

Syzygy endgame tablebases

Black is losing with DTZ 32

KBBBBvKB.pgn

Histogram: KBBBB winning (log scale)

Longest KBBBBvKB phases

KBBBBvKB statistics

295,945,537,836 (58.8%)
207,104,223,960 (41.2%)
36,371,796 (0.0%)
KBBBBvKB.json (?)