Fork me on GitHub

Syzygy endgame tablebases

White is winning with DTZ 29

KBBPvKP.pgn lichess.org

Histogram: KBBP winning vs. KP (log scale)

Longest KBBPvKP phases

KBBPvKP statistics

20,202,971,630 (87.3%)
208,450 (0.0%)
1,800,550,746 (7.8%)
50,987,572 (0.2%)
1,084,313,478 (4.7%)
KBBPvKP.json (?)