Syzygy endgame tablebases

Invalid position

The given position is not a legal chess position.

Histogram: KQQB losing vs. KQQ (log scale)

Longest KQQBvKQQ phases

KQQBvKQQ statistics

146,294,545,742 (49.2%)
60,667,964,896 (20.4%)
105,512 (0.0%)
90,130,404,406 (30.3%)
KQQBvKQQ.json (?)