Fork me on GitHub

Syzygy endgame tablebases

Black is winning with DTZ 8

KRBBPvKR.pgn lichess.org

Histogram: KRBBP losing vs. KR (log scale)

Longest KRBBPvKR phases

KRBBPvKR statistics

1,410,307,570,902 (95.0%)
51,023,398 (0.0%)
73,110,878,776 (4.9%)
1,619,448,956 (0.1%)
KRBBPvKR.json (?)